Priser

– det koster en senior tekstforfatter!

 

Priser og handelsbetingelser

Alle priser er opgivet ekskl. moms

 

Priser

Alle priser er opgivet ekskl. moms

Timepris

1 time: 1650,-

Mindstekøb er fire timer.

Ved større projekter aftales en fast projektpris.

Første møde

Vores første møde er gratis, såfremt vi indgår et samarbejde. Er vi ikke et match, bliver du faktureret til normal timepris for mit tidsforbrug. Det gør du, fordi det tager arbejdstid at møde velforberedt til et indledende møde.

Kørsel

Der tillægges kørselsudgifter med 4,50 kr. pr. km.

Sådan beregner jeg dit timeforbrug
Timeforbrug

Ved aftalt timebetaling noterer jeg dit forbrug per påbegyndt kvarter.

I min arbejdstid indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler,  transport, interviews, skriveproces, planlægning, korrektur, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration m.m. 

Hvis ikke andet er aftalt, har jeg den fornødne kontakt med dine samarbejdspartnere, og jeg bruger den fornødne tid på at forberede mig til opgaven. 

Ændringer efter godkendt korrektur

Der tillægges merbetaling ved ændringer, der ønskes foretaget efter endelig godkendt korrektur. Dette afregnes efter normal timetakst.

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00.

Ved arbejde udover normaltid på hverdage kommer et tillæg på 50% oveni.

I weekender og på helligdage tillægges 100%. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Aflysninger

Aflysning af møder senere end to dage før mødetidspunkt faktureres med budgetteret timeantal til normal timetakst. Dette medmindre sygdom er årsag.

Akut brug for hjælp

Har du akut brug for hjælp, kan jeg som regel gå i gang samme dag. Det sker mod ekstrabetaling på 100%.

Yderligere oplysninger

Ønsker kunden andre eller flere oplysninger på faktura, end nævnt i tilbuddet skal dette oplyses på ga@gitteals.dk, inden opgaven starter. Det er fx EAN lokationsnummer, ordre- eller rekvisitionsnummer og evt. internt kontonummer.

Såfremt betaling forsinkes på grund af kundens manglende oplysninger herom, tillægges renter efter gældende satser.

Betaling

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 150 kroner pr. fremsendt rykkerskrivelse samt 5% i renter, dette beregnet af hovedstolen, for hver påbegyndt måned betalingsfristen overskrides.

Tilbud - Kontaktperson - Ordre
Tilbud

Alle tilbud fremsendt af Gitte Als er gældende 14 dage frem, fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Kontaktperson

Kunden udpeger kontaktperson, til hvem Gitte Als kan rette alle henvendelser vedrørende opgaven.

Ordre

Bestilling af tekster og andre serviceydelser er forpligtende, når opgaven er godkendt og bekræftet.

Forsinkelse & Fortrydelsesret
Forsinkelse

Overskrides en aftalt deadline, kan køber skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Såfremt Køber ikke ønsker at gøre brug af dette, er Køber berettiget til at annullere aftalen. Ved annullering af en aftale tilhører det udførte arbejde Gitte Als.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Er der givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker Kunden efterfølgende alligevel at benytte sin fortrydelsesret, skal Kunden være opmærksom på, at der vil blive opkrævet en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Dette faktureres som minimum 50% af den aftalte pris.

Covid-19 kan Kunden, efter den 1. august 2020, ikke begrunde eller anføre som Force Majeure som en begrundelse for en fortrydelse på et godkendt og igangsat arbejde.

Force majeure

Gitte Als kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der skyldes force majeure. Overskrides leveringsfrister grundet force majeure eller opståede forhold, der ikke kunne forudsiges på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet, aftales ny leveringsdato hurtigst muligt.

Rettigheder & Copyright

Alle rettigheder til det udførte arbejde tilfalder Kunden, idet at fakturaen er blevet betalt. Benytter Kunden det udførte arbejde, inden at fakturaen er betalt, betragtes det som brud på Gitte Als´ ophavsret og Kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Rettigheder til flerudgivelser aftales særskilt.

Gitte Als har ret til at opgive Kunden og ydelsen som reference i forbindelse med markedsføring, medmindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale.

Reklamation & Tvister
Reklamation

Som udgangspunkt har Kunden ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor skal Kunden, det samme, kontakte Gitte Als såfremt der opleves problemer.

Kunden har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, nye ændringer, der ikke er aftaleformuleret eller andre ydre omstændigheder, som Gitte Als efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.

Tvister

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Tvister vedrørende ovenstående handelsbetingelser afgøres ved normale retslige instanser i Danmark.

Har du spørgsmål – skriv til mig