Betingelser

-og det med småt!

 

Handelsbetingelser og det med småt

 

 

Tilbud - Kontaktperson - Ordre
Tilbud

Alle tilbud fremsendt af Gitte Als er gældende 14 dage frem, fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Kontaktperson

Kunden udpeger kontaktperson, til hvem Gitte Als kan rette alle henvendelser vedrørende opgaven.

Ordre

Bestilling af tekster og andre serviceydelser er forpligtende, når opgaven er godkendt og bekræftet.

Fakturerering, Priser & Betaling

Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdag. Fristen er som udgangspunkt 8 dage netto efter udstedelsesdato.

  • Ved ordrer over 10.000 kr. ekskl. moms betales i to rater. 1. rate ved projektets start
    2. rate ved levering.
  • Ved salg til private forudbetales et depositum på 100% af det estimerede beløb inden opgavens igangsættelse.
Timepris

Min timepris er 900 kr. ex. moms.

Timeforbrug

Ved aftalt timebetaling noterer jeg dit forbrug per påbegyndt kvarter.

I min arbejdstid indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler,  transport, interviews, skriveproces, planlægning, korrektur, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration m.m. 

Hvis ikke andet er aftalt, har jeg den fornødne kontakt med dine samarbejdspartnere, og jeg bruger den fornødne tid på at forberede mig til opgaven. 

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00.

Ved arbejde udover normaltid på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage tillægges 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Akut brug for hjælp

Har du akut brug for hjælp, kan jeg som regel gå i gang samme dag. Det sker mod ekstrabetaling, der aftales individuelt.

Eksterne leverandører

Jeg har en række eksterne leverandører og kan sørge for blandt andet grafisk opsætning og tryksager. Disse leverancer afregnes efter leverandørens fakturerede priser.

Yderligere oplysninger

Ønsker kunden andre eller flere oplysninger på faktura, end nævnt i tilbuddet skal dette oplyses på ga@gitteals.dk inden opgaven starter. Det være fx være EAN lokationsnummer, ordre- eller rekvisitionsnummer og evt. internt kontonummer.

Såfremt betaling forsinkes på grund af kundens manglende oplysninger herom, tillægges renter efter gældende satser.

Betaler du for sent

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 150 kroner pr. fremsendt rykkerskrivelse samt 5% i renter, dette beregnet af hovedstolen, for hver påbegyndt måned betalingsfristen overskrides.

Forsinkelse & Fortrydelsesret
Forsinkelse

Overskrides en aftalt deadline, kan køber skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Såfremt Køber ikke ønsker at gøre brug af dette, er Køber berettiget til at annullere aftalen. Ved annullering af en aftale tilhører det udførte arbejde Gitte Als.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Er der givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker Kunden efterfølgende alligevel at benytte sin fortrydelsesret, skal Kunden være opmærksom på, at der vil blive opkrævet en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Dette faktureres som minimum 50% af den aftalte pris.

Reklamation & Tvister
Reklamation 

Som udgangspunkt har Kunden ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor skal Kunden, det samme, kontakte Gitte Als såfremt der opleves problemer.

Kunden har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, nye ændringer, der ikke er aftaleformuleret eller andre ydre omstændigheder, som Gitte Als efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.

Tvister 

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Tvister vedrørende ovenstående handelsbetingelser afgøres ved normale retslige instanser i Danmark.

Rettigheder & Copyright

Alle rettigheder til det udførte arbejde tilfalder Kunden, idet at fakturaen er blevet betalt. Benytter Kunden det udførte arbejde, inden at fakturaen er betalt, betragtes det som brud på Gitte Als´ ophavsret og Kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Rettigheder til flerudgivelser aftales særskilt.

Gitte Als har ret til at opgive Kunden og ydelsen som reference i forbindelse med markedsføring, medmindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale.

Force majeure

Gitte Als kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der skyldes force majeure. Overskrides leveringsfrister grundet force majeure eller opståede forhold, der ikke kunne forudsiges på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet, aftales ny leveringsdato hurtigst muligt.

Har du spørgsmål – skriv til mig